Årsmøte 2020

utsatt på ubestemt tid pga korona

Årsmøtet 2020 avholdes under kaffen på Trondagen 23.august.