Onsdagsmiddag
26.februar kl 16.30

Ca en gang i måneden møtes ung og gammel, barn og voksne til felles middag på Tron Ungdomssenter.   Alle er velkommen!

De som har lyst og mulighet hjelper til med tilordning. 

Vi starter kl 16.30.

Sett av følgende datoer:

26.02., 25.03., 22. eller 29.04., 27-05.

Etter middagen bli det samlingsstund for de minste.

Gi beskjed om du kommer, for da er vi sikker på at vi har mat til alle.
Tlf 41004413 eller post@tron-ungdomssenter.no¨