Tron for alle anledniger
Et flott sted for familieferien, konfirmasjonen, kurs, møter og for konfirmantleiren