Dette skjer på Tron
Velkommen på leir og andre arrangementer


Trondag med 50-årsjubileum 25.august

Actionleir 20.-22.september   5.-8.trinn

Hallo Venn-leir 15.-17.november  2.-4./5..trinn

Familiedag 22.september

 

MiniLederKurs (15-16 år)