Leir for 3.-7. trinn

15-17. feb 2019: 
Vinterferieleir for 3-7. trinn.

Tema: Løfter!

Generell info:
Pris: 600 kr.
Påmeldingsfrist: 12.februar
Hovedleder: Gunhild Lorentzen
Mob: 907 58 741
Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til post@tron-ungdomssenter.no 
Leiren starter fredag kl.18.00 m/ kveldsmat
Leiren avslutter søndag kl.16.00  

Mob: 41 00 44 13
Det vil bli sendt ut ytterligere informasjon til alle påmeldte når leirene nærmer seg.

Tron Ungdomssenter er et leirsted som ligger på Tylldalskjølen i Tynset kommune. Senteret ligger 7 km fra Tynset sentrum i et område hvor du finner tydelige spor av siste istid. Stedet er et godt utgangspunkt for turer sommer som vinter.

Vennskap bygges når en bruker tid sammen. Leir handler om gode opplevelser i et inkluderende fellesskap sammen med gamle og nye venner. Det handler om å skape gode minner og gode vennskap. Denne leiren vil vi ha mye lek og moro ut og inne, kiosk, hyttetid, bibeltime og underholdning. 


Actionleir 2018

6. til 8. oktober

Leir handler om gode opplevelser i godt og inkluderende fellesskap. Det handler om å skape gode minner for fremtiden. Derfor har vi fylt 2 døgn med spennende innhold. Tema for leiren er Tro.
Leiren starter lørdag kl. 18.00. Mandag blir det avslutningssamling kl. 17.00.

Generell info: Pris: 600 kr. Hovedleder: Ragnhild Ryen Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til Mail: post@tron-ungdomssenter.no eller www.tron-ungdomssenter.no Mob: 41 00 44 13 Det vil bli sendt ut ytterligere informasjon til alle påmeldte når leirene nærmer seg. Paintball må skriftlig godkjennes av foreldre og koster 120kr - vi har eget opplegg til de som ikke ønsker og delta på paintball. Tron Ungdomssenter er et leirsted som ligger på Tylldalskjølen i Tynset kommune. Senteret ligger 7 km fra Tynset sentrum i et område hvor du finner tydelige spor av siste istid. Stedet er et godt utgangspunkt for turer sommer som vinter. PÅMELDINGSFRIST 3.OKTOBER

Ja, jeg vil på leir