Ledig stilling

Bestyrer Tron Ungdomssenter

Publlisert 15. mars 2018

60% stilling ledig fra 01. 08. 2018. Søkndasfrist 15. april 2018  (mulig for utvidelse av stillingen på lengre sikt)

Vi ønsker oss en kreativ person som er glad i barne- og ungdomsarbeid, som kan videreformidle det kristne budskapet, og spre naturglede og livsglede for barn og unge i regionen.

Arbeidsområder:

  • Lede driften av Tron Ungdomssenter
  • Planlegge og gjennomføre egne leirer for barn og unge i samarbeid med leirråd og frivillige
  • Stå for administrasjon, markedsføring og fakturering
  • Legge til rette for konfirmantleirer og andre arrangement, samt utleie av stedet for grupper og enkeltpersoner
  • Stå for innkjøp til kjøkken og husholdning i samarbeid med frivillige kjøkkenmedarbeidere.
  • Sammen med vaktmester se til at stedet vedlikeholdes

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med statuttene for Tron Ungdomssenter.

Boplikt i egen bolig på stedet følger med stillingen (lav husleie).

Utdanning, referanser og personlige egenskaper blir vektlagt ved tilsetting. Politiattest må forevises.

Søknad sendes Tron Ungdomssenter, Tylldalskjølen, 2500 Tynset. Søknadsfrist 15.april 2018.

For nærmere info, kontakt styreleder Hans Erik Eidsvåg, tlf 99640705, epost: hanserik@fjellnett.no.

Tron Ungdomssenter er et leirsted som ligger i naturskjønne omgivelser 7 km fra Tynset sentrum. Senteret eies av Foreningen Tron Ungdomssenter og drives på evangelisk-luthersk grunn.

Stedet har 70 overnattingsplasser i hovedhus og hytter, og eier i tillegg Haugsetra barne- og ungdomsreservat(planlegges solgt). Stedet ble bygget i 1969, og har blitt utvidet en rekke ganger. Vi har nytt storkjøkken og kapell/lavvo. Det arbeides med å gjøre uteområdet enda mer attraktivt. Fine turmuligheter både sommer og vinter. Oppkjørte skiløyper. Flotte sykkelmuligheter.

Foreningen har rundt 130 medlemmer, hovedsakelig fra Nord-Østerdal, men også fra andre steder i Norge. Vi har mange faste givere, og mange deltar med dugnadsinnsats.

Stedet har ansatt vaktmester i 20% stilling.