Årsmøte 2024

Innkalling til Årsmøte for Tron Ungdomssenter
på Tron søndag 28.april 2024 Kl 15

Program:

Velkommen

Andakt


Årsmøtesaker:1. Godkjenning av innkalling av årsmøte.
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær
4. Valg av protokollunderskrivere
5. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2023
6. Budsjett for 2024
8. Valg av kandidater til styret.
9. Orientering fra styretDet blir kaffe og noe attåtÅrsmøtepapirer som årsmelding, regnskap, budsjett og valg blir lagt fram på årsmøteVelkommen til en viktig dag på Tron!Styret for Tron Ungdomssenter