Gi en gave til Tron

Bli en fast giver - eller gi en enkeltgave til arbeidet på Tron

Tron Ungdomssenter er helt avhengig av gaver fra mange trofaste og gavmilde Tronvenner. Du kan bli en fast giver, eller du kan gi enkeltgaver. Vi er takknemlig for alle gaver - uansett størrelse.

Vi vil gjerne at gaver gis gjennom Normisjon, som sender månedlig videre til Tron Ungdomssenter. Dette sparer Tron Ungdomssenter for utgifter til regnskapsføring.

NB!   Gaver gitt gjennom Normisjon vil bli innberettet til skattefradrag for de som ønsker det. 

Du kan gi gaver på følgende vis:

X Faste månedlige gaver med eller uten autotrekk

X Engangsbeløp 

X Gaver gitt over tilsendt giro. 

Det kan benyttes trekk fra konto/kredittkort eller vipps. 

 Gaver gis ved å benytte et skjema på Normisjons sider.

Adressen til skjemaet ligger nedenfor.  ( Adressen kan du kopiere inn i nettleseren din).

https://normisjon.profundo.no/lokallag?p=111278&n=Tron Ungdomssenter 

PS:

Det er fortsatt mulig å gi gaver direkte til Trons konto, men disse vil kun unntaksvis og etter avtale bli innrapportert for skattefritak:

Bank - Betal til bankkonto nr. 1895.05.66406

Vipps - Send din gave til Vippsnr. 89763