Onsdagsmiddag

En gang pr måned, datoer kommer...


Ca. en gang i måneden møtes ung og gammel, barn og voksne til felles middag på Tron Ungdomssenter.   Alle er velkommen!

De som har lyst og mulighet hjelper til med tilordning. 

Vi starter kl 16.30.


I forkant av middagen bli det samlingsstund for de minste.

Påmelding til Gunhild Lorentzen tlf. 90 75 87 41.
 eller post@tron-ungdomssenter.no innen 7. juni 20