Medlemskap

Du kan bli medlem i Tron ungdomssenter

Medlemskap

Foreningen Tron ungdomssenter eier og driver Tron. Foreningen har pr. i dag ca. 130 medlemmer. Medlemskap er åpent for alle og koster kr. 220,- pr. år.

Medlemmene er svært viktige for Tron ungdomssenter, og vi ønsker oss flere medlemmer.  Som medlem har du møte- og stemmerett på årsmøtet, og kan slik delta i valg, økonomiske og strategiske prioriteringer for Tron.

Styret i Tron ungdomssenter velges av årsmøtet. Styret har ansvaret, sammen med de ansatte, for den daglige driften av Tron. 

Fyll ut skjemaet nedenfor og bli medlem du også