Om Tron

Et godt sted å være sammen i snart 50 år

Tron ungdomssenter feirer i 2019  50 års kontinuerlig drift på Tylldalskjølen mellom Tynset og Tylldalen. 

Foreningen Tron ungdomssenter eier og driver Tron. Styret, som velges av årsmøtet, har sammen med de ansatte, ansvaret for den daglige driften av Tron. Foreningen ble stiftet 1. april 2006 og vedtok på stiftelsesmøtet statuttene som gjelder for driften på Tron. 

I statuttenes punkt 1 heter det: 

Formålet med leirstedet Tron ungdomssenter er på evangelisk luthersk grunn, å styrke det kristne arbeid i Nord-Østerdal, fremme kristent samarbeid og fellesskap, og gi kjennskap til misjonsarbeid heime og ute.

Foreningens mål er av allminnelig ideell karakter, og skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for egenkapitalens vedlikehold.