Styret 2023

Magne Gjelten - styreleder 

 

Bjørn Frydenborg - nestleder

Einar Sørhus - styremedlem 

Astrid Nyvoll - styremedlem

Hans Petter Eidsvåg - styremedlem

Hans Erik Eidsvåg - styremedlem


Vara:

Sindre Sørhus

Liv Tone Trøen