Tron for alle anledniger

Et flott sted for familieferien, konfirmasjonen, kurs, møter og for konfirmantleiren