Ledig stilling

Stilling ledig.
Daglig leder Tron Ungdomssenter
60-80% stilling(etter avtale) ledig fra 01.06. 2020, (eller etter avtale).
Vi ønsker oss en kreativ person som er glad i barne- og ungdomsarbeid, som kan videreformidle det kristne budskapet, og spre naturglede og livsglede for barn og unge i regionen.
Arbeidsområder:
• Lede driften av Tron Ungdomssenter:
• Planlegge og gjennomføre egne leirer for barn og unge i samarbeid med leirråd og frivillige
• Stå for administrasjon og markedsføring.
• Legge til rette for konfirmantleirer og andre arrangement, samt utleie av stedet for grupper og enkeltpersoner
• Stå for innkjøp til kjøkken og husholdning i samarbeid med frivillige kjøkkenmedarbeidere.
• Sammen med vaktmester se til at stedet vedlikeholdes
Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med statuttene for Tron Ungdomssenter.
Boplikt i egen bolig på stedet følger med stillingen (rimelig husleie).
Lønn etter Normisjons regulativ for leirsted-bestyrer.
Utdanning, referanser og personlige egenskaper blir vektlagt ved tilsetting. Politiattest må forevises.
Søknad sendes Tron Ungdomssenter, Tylldalsveien 689, 2500 Tynset. Søknadsfrist 1.juli 2019.
Epost: post@tron-ungdomssenter.no
For nærmere info, kontakt styreleder Hans Erik Eidsvåg, tlf 99640705, epost: hanserik@fjellnett.no.
Tron Ungdomssenter er et leirsted som ligger i naturskjønne omgivelser 7 km fra Tynset sentrum. Flott sted for friluftsliv både sommer og vinter. Skiløyper, turløyper, sykkelløyper og jaktterreng rett utenfor stuedøra.
Senteret eies av Foreningen Tron Ungdomssenter og drives på evangelisk-luthersk grunn. Det har 60 overnattingsplasser i hovedhus og hytter. Tron ble bygget i 1969, og har blitt utvidet en rekke ganger. Vi har nytt storkjøkken og kapell/lavvo. Det arbeides med å gjøre uteområdet enda mer attraktivt.
Foreningen har rundt 130 medlemmer, hovedsakelig fra Nord-Østerdal, men også fra andre steder i Norge. Vi har mange faste givere, og mange deltar med dugnadsinnsats.
Stedet har ansatt vaktmester i 20% stilling.